ขายที่ดิน+สวนลำไย 7-0-24 ไร่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ขายที่ดิน+สวนลำไย 7-0-24 ไร่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

2306ACL1865 ขายที่ดิน+สวนลำไย 7-0-24 ไร่ แปลงใหญ่สวย วิวดอยหลวงเชียงดาว หน้ากว้าง 151 ม. ลึก 79 ม. ติดถนนคอนกรีต บรรยากาศดีร่มรื่นเงียบสงบ เดินทางเข้าออกสะดวก ในพื้นที่มีต้นสักทองอายุ 25 ปี 15 ต้น ต้นลำไย 84 ต้น เก็บผลผลิตได้ประมาณต้นละ 200 กิโลกรัม รายได้ต่อปีตกปีละ 350,000 บาท/ปี เหมาะสำหรับทำการเพาะปลูกหรือซื้อไว้ประกอบธุรกิจกิจการต่อ
2306ACL1865 Land + longan garden, 7-0-24 rai, beautiful plot, Doi Luang Chiang Dao view, width 151 m., depth 79 m., next to a concrete road. Good atmosphere, shady, quiet. Easy to travel in and out In the area, there are 15 golden teak trees aged 25 years and 84 longan trees, yielding about 200 kilograms per tree, earning an annual income of 350,000 baht per year per year, suitable for planting or buying for further business.

ที่ตั้งทรัพย์ : ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
Property Location : Chiang Dao Subdistrict, Chiang Dao District Chiang Mai 50170

ปักหมุด/ Pinned: https://goo.gl/maps/AzcuMaAh4N2STC4C6
ลิงค์ทรัพย์/ Property Link: https://linevoom.line.me/post/1168809137697419445

ราคาขาย 3,850,000 บาท คิดเป็น 1,363 บาทต่อตารางวา
Selling price 3,850,000 baht, equivalent to 1,363 baht per square wah

หน้าที่ดินหันไปทาง ตะวันตก
The front of the land faces west.

***** พื้นที่สีเขียว ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
***** Green area rural and agricultural type

จุดเด่นของทรัพย์ / Property Highlight
1. ที่ดินเป็นสวนลำไย มีต้นสักทองอายุ 25 ปี พร้อมดำเนินกิจการต่อ
1. The land is a longan plantation. There is a 25-year-old golden teak tree, ready to continue the business.
2. ทำเลดี บรรยายกาศดี อากาศถ่ายเทสะดวก
2. Good location and nice atmosphere
3. แปลงใหญ่สวย วิวดอยหลวงเชียงดาว
3. Beautiful big plot, Doi Luang Chiang Dao view.
4. การเดินทางเข้าออกสะดวก
4. Traveling in and out is convenient.
5. ใกล้แหล่งชุมชน และ สถานที่ท่องเที่ยว
5. Near community and tourist attractions
6. ลำไยออกผลผลิตแล้ว สามารถเก็บผลผลิตและสานธุรกิจต่อได้เลย
6. Longan has already produced. able to collect productivity and continue the business

สถานที่ใกล้เคียง / Nearby Places
1. โรงเรียนบ้านแม่เตาะ 750 เมตร
1. Ban Mae Tao School 750 meters
2. วัดเจริญราษฎร์ 1 กม.
2. Wat Charoen Rat 1 km.
3. องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงดาว 5 กม.
3. Subdistrict Administrative Organization, Chiang Dao 5 km.
4. ตลาดสดเทศบาลเชียงดาว 5.2 กม.
4. Chiang Dao Municipal Fresh Market 5.2 km.
5. สำนักงานเทศบาลตำบลแม่นะ 6.4 กม.
5. Mae Na Subdistrict Municipality Office 6.4 km.
6. โรงพยาบาลเชียงดาว 9.5 กม.
6. Chiang Dao Hospital 9.5 km.
7. ห่างจากถนนโชตนา (หมายเลข 107) 4.7 กม.
7. Away from Chotana Road (No. 107) 4.7 km.
8. ห่างจาก ตัวอำเภอเชียงดาว 4.9 กม. และ ห่างจาก ตัวจังหวัดเชียงใหม่ 62.7 กม.
8. 4.9 km. away from Chiang Dao district and 62.7 km. away from Chiang Mai
9. ที่ดินเสมอถนนและในแปลงที่ดินจะมองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาว
9. The land is always on the road and in the plot of land will have a view of Doi Luang Chiang Dao.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. PermpornSrirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449
Property Advantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar