ขายที่ดินสวนลำไย 7-1-76 ไร่ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ขายที่ดินสวนลำไย 7-1-76 ไร่ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

2308ACL1991 ที่ดินสวนลำไย 7-1-76 ไร่ หน้ากว้าง 117 เมตร ลึก 146 เมตร ด้านหน้าติดถนนคอนกรีต ด้านหลังและด้านใต้ติดลำเหมือง คอนกรีต และฝายคอนกรีต มีสระน้ำเนื้อที่ 1 ไร่ ลึก 8 เมตร มีน้ำตลอดปีน้ำ มีลำไยพันธุ์ดอก้านแข็ง ประมาณ 200 ต้น เก็บสร้างรายได้ปีละ 3-4 หมื่นบาท มีรั้วรอบ เหมาะสำหรับ ทำสวนลำไย ทำการเกษตร เป็นที่อยู่อาศัยยามเกษียณ หรือซื้อไว้เก็งกำไรได้

2308ACL1991 Land with longan plantation 7-1-76 rai, width 117 meters, depth 146 meters, concrete road in front. The back and south side are adjacent to the quarry, concrete and concrete weir. There is a pond with an area of 1 rai, 8 meters deep, with water throughout the year. There are about 200 longan species, longan trees, collecting an income of 3-4 thousand baht per year, with a fence around it, suitable for longan gardening, farming, and retirement residence. or buy for speculation

ที่ตั้งทรัพย์ : บ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 5 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
Property Location: Ban Jum Ta Hien, Village No. 5, Thasopsao Subdistrict, Mae Tha District, Lamphun Province 51140

หน้าที่ดินอยู่ทางทางทิศตะวันตก
The front of the land is to the west.

ลิงค์ทรัพย์ / Property Link: https://linevoom.line.me/post/1169328035805059857

ปักหมุด/ Property Location: https://goo.gl/maps/Bg1rugDn4EBRvZ149

ราคาขาย 2,700,000 บาท คิดเป็น 907 บาท ต่อตารางวา (ไร่ละ 362,800)
Selling price 2,700,000 baht, equivalent to 907 baht per square wah (362,800 per rai)

*****ที่ดินพื้นที่สีเขียว ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
*****Land, green area Rural and agricultural type

จุดเด่นทรัพย์ / Property Highlight
1.เป็นสวนลำไยพร้อมเก็บผลผลิตได้แล้ว สร้างรายได้
1. It can be a longan plantation, ready to collect produce and generate income.
2. บรรยากาศดี เป็นธรรมชาติ
2. Good atmosphere, natural.
3.อยู่ใกล้แหล่งชุมชน
3. Near the community source
4.การเดินทางสะดวกอยู่ไกลจากถนนใหญ่
4. Convenient transportation, far from the main road
5. น้ำประปา ไฟฟ้าเข้าถึง
5. Water supply, electricity access

สถานที่ใกล้เคียง / Nearby Places
1.สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า 1.8 กม.
1.Thasop Sao Municipality Office 1.8 km.
2.รพ. แม่ทา 2.5 กม.
2.Mae Tha Hospital 2.5 km.
3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 2.5 กม.
3. Lamphun College of Agriculture and Technology 2.5 km.
4.โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 4.2 กม.
4. Mae Tha Wittayakhom School 4.2 km.
5.ศูนย์ราชการลำพูน /ศาลจังหวัดลำพูน 8.3 กม.
5. Lamphun Government Center / Lamphun Provincial Court 8.3 km.
6.ห่างจากถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงหม่- ลำปาง (11) 1.4 กม.
6. Away from the super highway Chiang Mai – Lampang (11) 1.4 km.
7. ทางเข้าทรัพย์เป็นถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร
7. The entrance to the property is a concrete road, 5 meters wide.
8. ห่างจากตัวจังหวัด 9.6 กม. ที่ว่าการอำเภอ 3.2 กม.
8. 9.6 km. from the city center, 3.2 km. from the district office
9. ที่ดินเสมอถนน
9. The land is equal to the road.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. PermpornSrirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

PropertyAdvantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar