ที่ดิน+โกดัง 3-2 -40 ไร่ Office ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ที่ดิน+โกดัง 3-2 -40 ไร่ Office ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

2309ACL2016 ที่ดิน+สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ 3-2 -40 ไร่ (4 แปลงรวม) โกดัง + Office หน้ากว้าง 92 เมตร ลึก 89 เมตร ทำเลดี พร้อมดำเนินกิจการ
มีตาชั่ง 50 ตัน หม้อแปลง 250 KVA. เทพื้นคอนกรีตแข็งแรง
1. มี 2 โกดัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ขนาดพื้นที่ 900 ตรม. และ 1200 ตรม.
2. มีตาชั่ง 50 ตัน
3. มีหม้อแปลงไฟฟ้า 250 KVA

2309ACL2016 Land + buildings, area 3-2 -40 rai (4 total plots), warehouse + office, width 92 meters, depth 89 meters, good location, ready for business.
There is a 50 ton scale, 250 kva transformer, strong concrete floor poured.
1. There are 2 warehouses, which are reinforced concrete buildings. There is a building construction permit with an area size of 900 square meters and 1200 square meters.
2. There is a 50 ton scale.
3. There is a 250 kvA transformer.

ที่ตั้งทรัพย์: ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

Property location: Khilek Sub district, Mae Rim District, Chiang Mai Province 50180

ทิศ หน้าที่ดินอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

The direction of the land front is to the northwest.

ลิงค์ทรัพย์ / Property link: https://linevoom.line.me/post/1169579918605542423
ปักหมุด/ Pinned https://maps.app.goo.gl/PKCU5uwUh89QDk278

ราคาขาย 9,000,000 บาท คิดเป็น 6,250 บาท/ตารางวา

Selling price 9,000,000 baht, calculated as 6,250 baht/square wa.

*****พื้นที่โซนสีเขียวทะแยง: เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

*****Diagonal green zone area: It is rural and agricultural conservation land.

จุดเด่นของทรัพย์/ Property Highlights
1. พร้อมดำเนินธุรกิจต่อ
1. Ready to continue business
2. สภาพโกดังพร้อมใช้งาน
2. Warehouse condition ready for use
3. การเดินทางสะดวก เข้า-ออกได้สายเส้นทาง อยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่
3. Convenient travel You can enter and exit via the route. Not far from the main road.
4. น้ำประปา- ไฟฟ้าพร้อมใช้งาน
4. Water supply- Electricity available
5. ทำเลดี สาธารณูปโภคครบครัน
5.Good location, near the community complete utilities

สถานที่ใกล้เคียง/Nearby Places
1. วัดอินทราราม 100 ม.
1. Inthraram Temple 100 m.
2. โรงสีกาแฟแม่ริม 270 ม.
2. Mae Rim Coffee Mill 270 m.
3. วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง 2 กม.
3. Wat Phra That Doi Chom Chaeng 2 km.
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 4.1 กม.
4. Chiang Mai Rajabhat University, Mae Rim Center 4.1 km.
5. โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 4 กม.
5. Thanyarak Chiang Mai Hospital 4 km.
6. ทางเข้าทรัพย์เป็นถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร
6. The entrance to the property is a 4 meter wide concrete road.
7. ห่างจากถนนหลัก ถนนโชตนา (ถนนหมายเลข 107) 1.1 กม.
7. 1.1 km. from the main road, Chotana Road (Road No. 107).
8. ห่างจากอำเภอแม่ริม 15.4 กม. ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 25 กม.
8. 15.4 km from Mae Rim District, 25 km from Chiang Mai Province.
9. ที่ดินเสมอถนน
9. Land level with the road
10. โกดังสร้างมาแล้ว 11 ปี
10. The warehouse was built 11 years ago.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. PermpornSrirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

PropertyAdvantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar