โกดัง 1,346 ตรม. พร้อมออฟฟิต 2 ชั้น วัดลาดปลาดุก จังหวัด นนทบุรี

โกดัง 1,346 ตรม. พร้อมออฟฟิต 2 ชั้น วัดลาดปลาดุก จังหวัด นนทบุรี

โกดัง คลังสินค้า ขาย หรือ เช่า พื้นที่ใช้สอย 1,346 ตรม. พร้อมออฟฟิต 2 ชั้น วัดลาดปลาดุก จังหวัด นนทบุรี
ราคาเช่า 80บาท/ตรม.
ราคาขาย 16,000,000 บาท

โกดัง คลังสินค้า ขาย หรือ เช่า พื้นที่ใช้สอย 1,346 ตรม. พร้อมออฟฟิต 2 ชั้น วัดลาดปลาดุก จังหวัด นนทบุรี
ราคาเช่า 80บาท/ตรม.
ราคาขาย 16,000,000 บาท

โกดัง คลังสินค้า ขาย หรือ เช่า พื้นที่ใช้สอย 1,346 ตรม. พร้อมออฟฟิต 2 ชั้น วัดลาดปลาดุก จังหวัด นนทบุรี
ราคาเช่า 80บาท/ตรม.
ราคาขาย 16,000,000 บาท

โกดัง คลังสินค้า ขาย หรือ เช่า พื้นที่ใช้สอย 1,346 ตรม. พร้อมออฟฟิต 2 ชั้น วัดลาดปลาดุก จังหวัด นนทบุรี
ราคาเช่า 80บาท/ตรม.
ราคาขาย 16,000,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar